Фамилије
 :
 :..Пчињски округ
 :  :  :.. Босилеград
 :  :  :.. Паља
 :  :  :.. Рибарци
 :  :
 :  :  :.. Бујановац
 :  :  :.. Рековац
 :  :  :.. Ристовац
 :  :
 :  :  :.. Балиновце
 :  :  :.. Бачвиште
 :  :  :.. Белановце
 :  :  :.. Белишево
 :  :  :.. Богошево
 :  :  :.. Брестово
 :  :  :.. Владичин Хан
 :  :  :.. Врбово
 :  :  :.. Гариње
 :  :  :.. Горње Јабуково
 :  :  :.. Грамађе
 :  :  :.. Декутинце
 :  :  :.. Доње Јабуково
 :  :  :.. Дупљане
 :  :  :.. Житорађе
 :  :  :.. Зебинце
 :  :  :.. Јагњило
 :  :  :.. Јастребац
 :  :  :.. Јовац
 :  :  :.. Калиманце
 :  :  :.. Кацапун
 :  :  :.. Козница
 :  :  :.. Копитарце
 :  :  :.. Коостомлатица
 :  :  :.. Кржинце
 :  :  :.. Кукавица
 :  :  :.. Куново
 :  :  :.. Лебет
 :  :  :.. Лепеница
 :  :  :.. Летовиште
 :  :  :.. Љутеж
 :  :  :.. Мазараћ
 :  :  :.. Манајле
 :  :  :.. Мањак
 :  :  :.. Мртвица
 :  :  :.. Островица
 :  :  :.. Полом
 :  :  :.. Прекодолце
 :  :  :.. Прибој
 :  :  :.. Равна Река
 :  :  :.. Рдово
 :  :  :.. Репинце
 :  :  :.. Репиште
 :  :  :.. Ружиће
 :  :  :.. Солачка Сена
 :  :  :.. Срнећи Дол
 :  :  :.. Стубал
 :  :  :.. Сува Морава
 :  :  :.. Теговиште
 :  :  :.. Урвич
 :  :  :.. Џепа
 :  :
 :  :  :.. Врање
 :  :
 :  :  :.. Шушаја
 :  :
 :  :  :.. Алакинце
 :  :  :.. Бацијевце
 :  :  :.. Биновце
 :  :  :.. Битврђа
 :  :  :.. Божица
 :  :  :.. Власина Округлица
 :  :  :.. Власина Рид
 :  :  :.. Власина
 :  :  :   Стојковићева
 :  :  :.. Вучаделце
 :  :  :.. Горња Козница
 :  :  :.. Горње Романовце
 :  :  :.. Грознатовци
 :  :  :.. Дањино Село
 :  :  :.. Дикава
 :  :  :.. Доње Романовце
 :  :  :.. Драјинци
 :  :  :.. Длуги Дел
 :  :  :.. Длугојница
 :  :  :.. Загужање
 :  :  :.. Јелашница
 :  :  :.. Кијевац
 :  :  :.. Клисура
 :  :  :.. Лескова Бара
 :  :  :.. Масурица
 :  :  :.. Мачкатица
 :  :  :.. Ново Село
 :  :  :.. Паља
 :  :  :.. Рђавица
 :  :  :.. Стајковце
 :  :  :.. Стрезимировци
 :  :  :.. Сувојница
 :  :  :.. Сурдулица
 :  :  :.. Сухи Дол
 :  :  :.. Топли До
 :  :  :.. Топли Дол
 :  :  :.. Троскач
 :  :  :.. Ћурковица
 :  :
 :     :.. Лесница
 :