Порекло фамилија
Фамилијe Сродство Имена Извори Контакти
Имена

Мушка имена

А, Б, В, Г, Д, Ђ, Е, Ж, З, И, Ј, К, Л, Љ, М, Н, Њ, О, П, Р, С, Т, Ћ, У, Ф, Х, Ц, Ч, Џ, Ш

А

Име Порекло Значење Надимак
Аврам Библијско    
Аксентија     СЕНТА
Алекса      
Александар Грчко   САНДЕ, АЦА, САША
Анастас      
Анђелинко      
Анђелко      
Антанас      
Аризан      
Аритон      
Арса      
Арсенија      

Б

Име Порекло Значење Надимак
Богдан      
Благоја      
Божил      
       

В

Име Порекло Значење Надимак
Василија      
Васиљко      
Велимир      
Велко      
Вељко      
Веселин      
Видосав      
Владимир      
Влаико      
Вукашин      

Г

Име Порекло Значење Надимак
Гаита      
Глигорија      
Глиша      
Гмитар      
Господин      

Д

Име Порекло Значење Надимак
Денча      
Димитрија      
Димча      
Дина      
Дојчин      
Добросим      
Драгољуб      
Драгомир      
Драгослав      
Драгутин      
Душан      
       

Ђ

Име Порекло Значење Надимак
Ђика      
Ђорђа      
Ђоша      
Ђура      

Е

Име Порекло Значење Надимак
       

Ж

Име Порекло Значење Надимак
Живко      
       

З

Име Порекло Значење Надимак
Златан      
Звездан      
Златко      
Зафир      

И

Име Порекло Значење Надимак
Иван      
Ивко      
Илија      
Иовча      

Ј

Име Порекло Значење Надимак
Јанко      
Јанча      
Јевта      
Јован      
Јованча      
Јоргаћ      
Јордан      
Јосив      
       

К

Име Порекло Значење Надимак
Коста      
Костадин      
Крагуј      
Крста      
       

Л

Име Порекло Значење Надимак
Лука      
       

Љ

Име Порекло Значење Надимак
Љота      
Љубомир      
       

М

Име Порекло Значење Надимак
Максим      
Манасија      
Манча      
Маринко      
Марко      
Милетија      
Мијаил      
Мика      
Микајл      
Милан      
Милен      
Милија      
Милован      
Милоје      
Милорад      
Милосав      
Милтен      
Милош      
Милутин      
Миљко      
Мирча      
Мита      
Митар      
Мирко      
Мицко      
Мицка      
Михаил      
Младен      

Н

Име Порекло Значење Надимак
Најден      
Настас      
Неша      
Никола      
Николаја      
Николаћ      
Новко      
       

О

Име Порекло Значење Надимак
Обрад      

П

Име Порекло Значење Надимак
Павел      
Пеико      
Петар      
Петко      
Петроније      
Петруш      
Прокопче      

Р

Име Порекло Значење Надимак
Радисав      
Радоица      
Радован      
Ранђел      
Риста      

С

Име Порекло Значење Надимак
Сава      
Светозар      
Сента      
Сима      
Симон      
Сокол      
Спаса      
Сретен      
Стамен      
Стаменко     МЕНЧА
Станоја      
Станисав      
Станча      
Станко     ЦАКА, ЦАЊА
Станојко     НОЈКО, НОКЕ
Стеван      
Стојадин      
Стојан      
Стојмен      
Стојко      
Стојанча      
Стоил      
Стоилко      
Стоимир      
Стоша      

Т

Име Порекло Значење Надимак
Таса      
Тодор      
Тома      
Трајко      
       

Ф

Име Порекло Значење Надимак
       

Ц

Име Порекло Значење Надимак
Цветко      
Цветан      

Врх Стране  

Кући|Фамилијe|Сродство|Имена|Извори|Контакти
Дизајн Р и С - © 2002