Извори

Књиге рођених, венчаних и умрлих су најсигурнији извор података али не значи да су потпуно тачне. То се пре свега односи на старије књиге код којих постоји приличан број грешака.

Књиге о појединим местима или фамилија дају драгоцену грађу за оваква истраживања.

Споменици на гробљима су солидни извори али нажалост не и увек поуздани.

Доста података се може наћи и на нету кроз званичне институције или сајтове појединих аутора.

Врх Стране