Књиге

а. Матичне књиге

Књиге рођених, венчаних и умрлих су најсигурнији извор података али не значи да су потпуно тачне. То се пре свега односи на старије књиге код којих постоји приличан број грешака. Први уписи у књиге почињу 1879 године после ослобођења ових крајева од Турака. Презимена су се мењала кроз неколико генерација па је отежано сналажење. Од велике помоћи је праћење кума фамилије. Али као и свуда и овде има изузетака који су веома чести.

Матичне књиге за села Кијевац, Дањино Село, Загужање, Бациовце, Дикаву, Козницу, Ружиће, Дупљане, Манајле, Кржинце, Прекодолце, Мало Калиманце, Полом и Биновце почеле су се водити 1879 у цркви "Света Параскева" у Ружићу. Како су се отварале друге цркве тако су и нека села прелазила у ту цркву. После другог светског рата вођење књига преузеле су световне власти у месним канцеларијама.

Матична књига рођених                Матична књига венчаних                Матична књига умрлих

Општина: Сурдулица
Црквена општина
Место: СУРДУЛИЦА
Парохија:

 
МКР МКВ МКУ
     
 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9. 10. 11. 12. 1901 - 1903
1904 - 1910
1911 - 1915
1915 - 1920
1920 - 1924
1924 - 1930
1930 - 1933
1933 - 1934
1935 - 1941
1935 - 1941
1941 - 1946
1941 - 1946
 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7. 1907 - 1932
1932 - 1935
1935 - 1941
1935 - 1941
1941 - 1946
1935 - 1941
1941 - 1946
 1.  2.  3.  4.  5. 1904 - 1919
1919 - 1927
1927 - 1933
1933 - 1935
1935 - 1941


Општина: Сурдулица
Црквена општина
Место: МАЧКАТИЦА
Парохија:

 
МКР МКВ МКУ
     
 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7. 1917 - 1923
1917 - 1926
1926 - 1934
1932 - 1935
1935 - 1940
1940 - 1947
1941 - 1944
 1.  2.  3.  4. 1919 - 1926
1926 - 1938
1938 - 1948
1941 - 1943
 1.  2.  3. 1919 - 1926
1926 - 1935
1935 - 1948


Општина: Сурдулица
Црквена општина
Место: КИЈЕВАЦ
Парохија:

 
МКР МКВ МКУ
     
  1.  2. 1935 - 1940
1940 - 1945
1. 1935 - 1945 1. 1935 - 1945


Општина: Владичин Хан
Црквена општина
Место: ЏЕП
Парохија

 
МКР МКВ МКУ
     
 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7. 1879 - 1895
1901 - 1904
1904 - 1920
1920 - 1928
1928 - 1935
1935 - 1946
1941 - 1944
 1.  2.  3. 1919 - 1935
1935 - 1938
1941 - 1944
 1.  2.  3. 1911 - 1935
1935 - 1948
1941 - 1944

б. Остале књиге

Бр. Назив Аутор Година Издавач
1 Владичин Хан Д Цакић    
2 Житорађе ктоз историју Велимир Спасић    
Врх Стране